Hos oss på Företagsutveckling arbetar en Studie- och yrkesvägledare som ger dig stöd i processen att finna ett arbete eller börja studera. Hon heter Felicia Olsson och har sedan hon tog examen arbetat som SYV inom Stöd- och matchning och även lite inom gymnasieskolan. Felicia vägleder dig i dina studie- och yrkesval och försöker därmed hjälpa dig till att göra väl genomtänkta val. Hon hjälper även till med information kring studier och yrken. För Felicia är det viktigt att du som deltagare är den som är aktiv i planeringen om din framtid. Hon finns hela tiden med som ett stöd om något hinder skulle dyka upp.