Monthly Archives: januari 2019

//januari

New company and moved services

We have started a new company, Sandson AB, and from January 1st some of our services will be moved there. Everything will be the same, from personnel to company values, it's just the name that is new. For now, the [...]

januari 2nd, 2019|News|

Nytt företag och flyttade tjänster

Från och med 2019 har vi startat ett nytt företag, Sandson AB, samt flyttat några av våra tjänster dit. Det kommer fortfarande vara samma personal, arbetssätt och värderingar. De tjänster som i dagsläget berörs är Stöd och matchning, hosting och [...]

januari 2nd, 2019|Nyhet|