Rekrytering

Från och med den 1:a januari 2019 är den här tjänsten flyttad till vårt andra bolag, Sandson Ab. Ni är välkomna att kontakta oss där, det är fortfarande samma personal, arbetssätt och värderingar, bara namnet är ändrat.

Söker ni kompetent personal? – Vi hjälper er att hitta rätt medarbetare!

AB Företagsutveckling i Lund arbetar med urvalsrekrytering över hela Öresundsregionen. Våra rekryteringsmetoder är direktrekrytering eller rekrytering via ”hyr först – anställ sedan”. Vi arbetar gärna nära våra kunder och är lyhörda för ert behov.

Vi har varit speciellt framgångsrika vid rekryteringar av svårfunna kompetenser, både inom hantverks- och tjänstemannayrken.  Det är närheten till våra kunder under hela rekryteringsprocessen som har varit den avgörande faktorn. Vi lägger mycket tid på att förstå kundens behov, och stor energi vid att möta behovet med en lämplig kandidat. Rekryteringsprocessen tar allt ifrån ett par dagar till några veckor. Vi kan sköta hela eller delar av processen.

Tillgängliga kompetenser  Aktuella rekryteringar
Säljare

Back End Developer to Scientific EdTech

Data och IT Game Designer/Developer to Scientific EdTech
Pedagogiskt arbete
Administration
Transport
Tekniskt arbete
Naturvetenskap
Bygg & Anläggning
Bibliotekarie
Kommunikatör
Hotell
Lagerarbetare
Journalist
Lokalvårdare

Kravprofil

Vi besöker företaget/arbetsplatsen och tillsammans med er tas en kravprofil fram. När det är bråttom kan i undantagsfall kravprofilen göras via mail eller telefon.

Kandidatsök

Vi söker efter kandidater på flera olika ställen, i vår kandidatbank, genom annonsering på internet och i press, samt genom kontaktnät.

Urval

Urval sker genom meritvärdering, intervjuer och referenstagning. Om tjänsten kräver det genomförs tester.

Kandidatpresentation

Vi presenterar lämpliga kandidater (via dolt CV) och ni väljer vilka ni vill träffa. Medarbetaren blir antingen anställd direkt av er eller anställd av oss för uthyrning. När som helst kan medarbetaren övergå i anställning hos er.

Uppföljning

Efter rekryteringen görs en uppföljning för att säkerställa att såväl konsulten som företaget är nöjda.

Garanti

Vi blir inte nöjda förrän ni är det.