Organisations- och affärsutveckling

AB Företagsutveckling i Lund arbetar med affärsutveckling och organisationsfrågor för mindre och medelstora företag.

Inom området affärsutveckling arbetar vi fokuserat med utveckling av företagens affärsdrivande verksamhet genom tydliga förnyelseprocesser. Vi hjälper våra kunder kring frågor som vision, mål, strategi, taktik och analys. Förnyelse- och förändringsledning är viktiga uttryck för oss för att skapa hållbara, robusta och lönsamma lösningar för våra kunder.

Våra erfarenheter

  • Organisationsutveckling
  • Förnyelsearbete
  • Värdegrundsarbete
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Produktutveckling
  • Marknadskommunikation och positionering
  • Försäljningsstrategier

Vår kunskap inom organisationsutveckling fokuseras på företag där organisationen inte följt med verksamhetens utveckling, utan istället drabbats av växtvärk. Vi hjälper företag i detta skede, med organisatoriska lösningar som ger företaget möjlighet att fortsätta expandera och växa med en mer effektiv struktur och administration.

Det finns framförallt två orsaker till varför mindre företag får en stagnation i resultatet. Det beror dels på att ledningens roll förändras och dels på att personalen utvecklas. När en organisation växer behöver ägaren delegera delar av ansvaret men glömmer ofta att med ansvar följer befogenheter. Ägaren kan inte fokusera fullt ut på det som är av vikt eftersom ägaren inte blivit tillräckligt avlastad, och riskerar därmed att fatta förhastade beslut.  Det är lätt att hamna i en ond cirkel där resultatet minskar trots en ökad omsättning.

Personalen i ett företag befinner sig yrkesmässigt i olika faser, t ex framåt-skridande-fasen eller förvaltandefasen. Beroende på vilket utvecklingsskede företaget befinner sig i, behöver det ha personal i olika yrkesfaser. Problem uppstår när personal vandrar mellan faser utan att förstå sina nya roller, man får personal som längtar tillbaka till hur det var förr och som inte alls lever upp till sitt gamla jag. AB Företagsutveckling i Lund har stor erfarenhet av organisationer som drabbats av växtvärk och vi har bra lösningar. Vi hjälper dig gärna finna rätt organisationsstruktur till ditt företag redan idag.