EURES

Vi är medlemmar i Eures som är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i de 28 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge.

I Nätverket finns det över 1000 Euresrådgivare. Partners i nätverket kan vara offentliga arbetsförmedlingar, privata arbetsförmedlingar, fack-föreningar, arbetsgivarorganisationer och andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden. Dessa olika partners tillhandahåller information, placeringar och rekryteringstjänster till arbetsgivare och jobbsökande.